menu
Word Lid
Dan toch geen soepbedeling in Temse

Het college had beslist om gratis soep te bedelen aan de basis- en

middelbare scholen van Temse, dit om de lege brooddozen tegen te gaan.

Hiervoor werd een budget van 25000 euro per jaar uitgetrokken. De soep

zou worden bereid en geleverd door NOOS. Maar onlangs woedde daar een

brand waardoor het project met een jaar wordt uitgesteld. Onaanvaardbaar

voor Vlaams Belang. Daarom ondervroeg raadslid Sylvia Rombaut het

college op de gemeenteraad van 28

oktober ll over de alternatieven. Schepen Van Britsom reageerde dat het

onmogelijk is een nieuwe leverancier aan te duiden, daar er een nieuwe

gunning moet worden uitgeschreven en deze procedure te lang duurt om

tijdig klaar te zijn tegen november. Het OCMW kan dit ook niet tijdelijk

overnemen, daar zij geen eten mogen vervoeren. Dit is een rare

stelling, daar het OCMW nu wel eten vervoerd naar het rustoord in

Steendorp? De schepen verduidelijkte dan ook haar antwoord dat het

probleem zich stelt in het feit dat er in 11 scholen binnen een kwartier

soep moet worden geleverd en dat het OCMW dit er onmogelijk kan

bijnemen.
“In de Hollebeekschool werd al soep verkocht. Was dit in

andere scholen ook zo? Kan dit contract niet worden overgenomen of

gesubsidieerd door de gemeente? Is dit contract stopgezet? Want dat zou

betekenen dat ze dan zowel geen gratis soep als betalende soep kunnen

nuttigen” Aldus Sylvia Rombaut. Schepen Van Britsom reageerde dat ze dit

contract niet kunnen overnemen, daar er dan sprake is van ongelijkheid.

Ze veronderstelt dat het contract niet is stopgezet.
We begrijpen

dat een bestuur de wetgeving moet volgen en dat er gunningen dienen te

worden uitgeschreven, maar eerst beloven voor gratis soep te bedelen om

een maand later al te laten weten dat het dit jaar niet doorgaat, komt

heel onkundig over bij de bevolking. De boterhamdozen in Temse zullen

dit jaar nog even leeg moeten blijven.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF