Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

Veiligheid = prioriteit

Veiligheid moet prioriteit zijnOprichting van BIN/WINOpwaardering functie wijkagentNultolerantiepropere, ordelijke omgeving om criminele feiten te ontradenaanwezige politieGAS-boetes enkel voor slu...

Lees meer »
Mobiliteit

Openbaar vervoer beter op elkaar afstemmenGratis parking waar openbaar vervoerBewonerskaartenFietsostrade N16Aanpak fiets- en voetpadenKruispunten verminderen en waar mogelijk vervangen door rotond...

Lees meer »
Armoede

-komaf maken met geïmporteerde armoede-basisbehoeften: maatregelen om energie- en waterfactuur te doen dalen en energieloket oprichten-actief opsporen kinderarmoede

Lees meer »
Integratie

Vlaamse normen en waarden respecterenaanpassen aan onze cultuurverplicht Nederlands spreken in scholen, openbare ruimte

Lees meer »
Inspraak en referendum

inspraak voor planningsproces en niet wanneer beslissing al is genomenreferendum moet bindend zijn

Lees meer »
Cultuur

toelage enkel voor Nederlandse cultuurgratis ter beschikking stellen ruimte, infrastructuur voor kunstenaars, cultuurverenigingen ipv subsidieherbestemming kerken

Lees meer »
Sport

vernieuwing sporthallenuitbreiding sportterrein

Lees meer »
Jeugd

administratie voor jeugdverenigingen vergemakkelijkenruimte laten om elkaar ook buiten school elkaar te ontmoetenrondhanggedrag, vandalisme, overlast vermijden

Lees meer »
Carnaval

subsidies voor alle carnavalsverenigingengeen confettiverbodcarnavalsloods oprichten

Lees meer »
Winkelen

opwaarderen winkelkerneenmaking één geheel site ISA en site woonzorgcentrumgratis kort-parkeren (30 minuten ipv 15 minuten) om winkelen in eigen gemeente aan te moedigenleegstand wegwerkenaanmoedig...

Lees meer »
Open ruimte en natuur

Minder bebouwing, meer open ruimte. Woonuitbreidingsgebieden niet verkavelen.Plannen site Roomacker in samenspraak met alle betrokken partijenSite Steenbakkerij deels bebouwing met respect voor gro...

Lees meer »
Dierenwelzijn

Oprichting dienst dierenwelzijnOpleiding inspecteurs inzake dierenwelzijnEigen FB-pagina

Lees meer »
wilfordkaai

Behoud van skyline TemseOvername parking door gemeenteAanpak van de rijweg

Lees meer »
Sociale huisvesting

Huursubsidie bij wachtlijst sociale woningVoorrang aan eigen mensen voor sociale woningVoorwaarden sociale woning verstrengen

Lees meer »

Nationaal