Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Open ruimte, groen omgeving en natuur

Open ruimte, groen omgeving en natuur
Afdeling


  • Minder bebouwing, meer open ruimte.
  • Meer groen in het centrum
  • Woonuitbreidingsgebieden niet verkavelen.
  • Plannen site Roomacker in samenspraak met alle betrokken partijen
  • Site Steenbakkerij deels bebouwing met respect voor groene omgeving
  • Aankoop Durmetuin
  • Verkaveling Hollebeek geen bebouwing
  • Heraanleg en onderhoud Scheldepark